Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Psykologi 1 Ht-21

Norrtälje Komvux, Norrtälje Komvux · Senast uppdaterad: 30 juli 2021

Hej och välkommen till kursen Psykologi 1. Kursen ger dig en möjlighet till en djupare kunskap om människans beteende samt hur våra känslor och tankar styr vårt sätt att hantera vår situation och tolka vår omvärld. Du kommer också studera de olika psykologiska perspektiven och deras betydelse för helhetssynen på människan. Vi ses på tisdag den 17/8 kl. 11.10 via Teams då du kommer få mer information om kursen, dess innehåll och examinationsformer. Väl mött// Maria Gauffin.

Länk till: Tidplan/schema Psykologi 1 Ht-21

Kurslitteratur

Bernerson,G, Cronlund,K, 2018, Mänskligt - psykologi 1 och 2b, Stockholm; Sanoma Utbildningar AB 

ISBN: 978-91-523-4446-0 

                                                                                         

Länkar

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/ 

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/ 

Norrtälje Komvux hemsida

www.norrtalje.se/komvux

Psykologilexikon

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon 

Skolverket Psykologi 1

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DPSK%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Inläsningstjänst

På din startsida på Unikum finns det en länk till inläsningstjänst där boken också  finns att lyssna på samt att det finns studiehandledning på flera språk.


Läroplanskopplingar

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Matriser i planeringen
Psykologi 1 PSKPSY01 2020
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback