Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemiska reaktioner vt år 8

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Vad menas en med kemisk reaktion? Vad är det för skillnad mellan en fysikaliska omvandling och en kemisk reaktion?

 

Mål

Efter avslutat område ska du:

  • Kunna förklara vad som menas med en kemisk reaktion.
  • Kunna ge exempel på och beskriva reaktioner med syre.
  • Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider.
  • Veta varför koloxid är en giftig gas.
  • Veta att när väte brinner bildas vatten.
  • Kunna redogöra för egenskaper hos några grundämne.
  • Förstå att rost bildas genom en kemisk reaktion och hur rost kan förhindras.
  • Förstå varför formler måste balanseras och
  • kunna skriva balanserade reaktionsformler för enkla reaktioner med syrgas.

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt. Alltså sker bedömning kontinuerlig.

Du kommer att söka/granska information och fakta från olika källor enskilt eller i grupp.

Du kommer att planera och genomföra systematiska undersökningar som du dokumenterar.

Bedömning

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner gällande målen och du förväntas delta aktivt.

Du kommer att planera, genomföra och dokumentera undersökningar som blir underlag för bedömning.

Alltså sker bedömning kontinuerlig.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov tis v.11 Kemi kapitel 11
Läxa kemi 13 maj
Läxa till tisdag 13 april

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback