Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Lagar och regler

Rånäs skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

I det här ämnesområdet ska du få läsa om vilka lagar och regler det finns i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler och hur du tror att samhället vi lever i skulle se ut om vi var utan dessa.

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler

Några olika lagar

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i smågrupper


Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter från läroboken
 
Du kommer att få se på filmer som handlar  om ämnet

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer

Hur du för dina resonemang

 

Förankring i läroplanen

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter