Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Nordisk och grekisk mytologi åk 2

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. Grekland är också ett land som är känt för sina spännande myter och gudasagor.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i och påverkar samhället och vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Arbetssätt

I skolan kommer du att:

  • titta på filmer som handlar om nordisk och grekisk mytologi
  • göra kopplingar till nutid och de spår vi kan se av den nordiska mytologin.
  • läsa faktatexter om händelser och gudar i den nordiska och grekiska mytologin.
  • ta del av högläsning om händelser i den nordiska och grekiska mytologin samt arbeta med frågeställningar till texten.
  • färglägga och måla platser, berättelser samt figurer.

Bedömning

Vi arbetar mot kunskapskraven i årskurs 3 gällande svenska och de samhällsorienterande ämnena. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

-återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser som du lyssnat till.

-ta ut viktig information ur texter som du har läst. 

-att förstå det du läst och hört.

 

 


Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter