Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska - skriva VT åk 6

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 28 december 2022

Att kunna skriva på engelska är ett viktigt verktyg för att kommunicera med engelska talande människor. Du kommer att få träna på att skriva på engelska. Du kommer att lära dig nya ord och fraser. Du kommer att få lära dig hur du stavar och skriver rätt grammatiskt på engelska.

När du har arbetat med detta område ska du:

  • kunna skriva texter så att engelsk talande personer förstår dig
  • kunna förstå och tolka innehållet i skrivna texter
  • kunna uttrycka dig skriftligt, då du interagerar med någon

Vi kommer att:

  • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
  • läsa böcker och olika texter på internet på engelska
  • träna på att stava ord och fraser 
  • skriva dialoger eller texter 

Du visar att du kan:

  • genom att aktivt delta i övningar vi gör i klassrummet
  • genom att skriva texter
  • genom att göra övningar där vi tränar på stavning av ord och fraser

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Engelska - skriva VT åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter