Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Vatten - kemi åk 4-6

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

Vi ska starta ett nytt arbetsområde i kemi som handlar om vatten. Du ska få lära dig mer om vatten och vattnets egenskaper.

Du kommer att få ny kunskap genom att:

 • Läsa faktatexter, se filmer om vatten på jorden, vattnets kretslopp, vattnets egenskaper,  vattnets minsta beståndsdelar och dess olika former,
 • Göra undersökningar,
 • Delta i diskussioner och dramaövningar. 

När vi har gått igenom området är målet att du ska kunna:

 • Förklara vattnets kretslopp genom att använda begreppen avdunstning, kondensering, smälta, stelna och ånga.
 • Känna igen och rita en vattenmolekyl.
 • Förklara vad som menas med ytspänning,
 • Beskriva vattnets tre olika tillstånd: fast-, flytande- och gasform och förklara hur de skiljer sig från varandra.
 • Förklara vattnets kretslopp

Du får visa din kunskap genom att:

 • utföra uppgifter
 • att vara aktiv i diskussioner i klassrummet,
 • kunna förklara olika begrepp 
 • planera, genomföra och dra slutsatser i laborationer.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Vatten - visade kunskaper
Uppgifter
Uppgift 1