Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3 Pedagogisk planering

Skytteskolan F-6, Göteborg · Senast uppdaterad: 5 januari 2021

SO åk 3 läsåret 2020-2021, Skytteskolan. Under höstterminen (v.35-43) arbetar vi med Forntiden. Vi utgår från serien Arkeologens dotter för att lära oss om de olika tidsåldrarna. Vi ska arbeta med människans historia under forntiden. Vi kommer att lära oss om de olika tidsperioderna som fanns under forntiden och vad som är typiskt för dem. Vi kommer att lära oss om hur människan bodde, åt, såg ut och deras olika aktiviteter. Vi kommer även diskutera hur forntiden har påverkat hur vi lever idag och vad som skiljer sig åt mellan hur det är att vara barn idag och hur det var att vara barn under forntiden.

Såhär kommer vi att arbeta 

- Titta på serien Arkeologens dotter från URplay. 

- Arbetar med frågor kopplade till Arkeologens dotter och de olika tidsåldrarna. 

- Genomgång av viktiga begrepp inför varje avsnitt. 

- Vi arbetar med frågor som rör de begrepp som vi lärt oss om. 

- Vi läser om Forntidens tidsåldrar från Boken om SO och arbetar med tillhörande arbetsblad. 

- Kahoot. 

- Avsluta arbetet med ett test från webbapp.liber.se

Det här kommer vi att bedöma

Hur du:

- deltar på lektionens olika aktiviteter 

- beskriver delar av forntidens historia 

- är med och samtalar om lektionens innehåll

- deltar i det muntliga test som avslutar arbetet


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter