Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

9

Modersmål Kinesiska - kommunikationssätt

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Kommunikationssätt mellan elev/barn och dina förälder genom att skriva ett brev i kinesiskan

Lärandemål 

  1. Eleven kommer att lära dig att utforska skillnader i kommunikationssätt mellan barn och förälder hos barn som är uppvuxna i olika kulturer. Förstå hur föräldrar innerligt bryr sig om och älskar sina barn samt att bra kommunikation mellan förälder och barn under dess uppväxt är mycket behövt och gynnsamt för båda parter.
  2. Eleven kommer att lära dig att kunna högläsa texten med flyt och med i huvudsak korrekta toner (kinesiska) och tonfall. Kunna uttala tecken med flera möjliga toner och tecken som har stark liknelse till andra tecken korrekt.
  3. Eleven kommer att lära dig att kunna urskilja och differentiera mellan textens glosor som är synonymer till varandra gällande dess betydelse och användning.
  4. Eleven kommer att lära dig att kunna använda ord och fraser samt meningar i fokus med skicklighet för att kunna skapa egna meningar och svara på frågor. Även att kunna använda dessa ord och fraser samt meningar till att kommunicera med sina föräldrar på ett korrekt och tydligt sätt.

Arbetssätt 

     Eleven kommer att använda läroboken Kinesiska i högstadiet i grundskolan.

     Eleven kommer att arbeta i grupp (i klassrummet) respektive individuellt (hemma).

Bedömning 

Elevens förmåga att läsa texten med gott flyt och visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll. Eleven resonerar kring textens budskap även det som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Elevens förmåga att skriva meningar och texter med begripligt innehåll och mycket god språklig variation. Elevens beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser. Eleven översätter och jämför olika ord och meningar mellan modersmålet och svenska. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Elevens förmåga att samtala och diskutera temat på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Eleven ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt. Elevens muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.

Elevens förmåga att ha en god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och eleven anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren. Elevens förmåga att förstå väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.

Elevens förmåga att förbereda och genomföra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Elevens jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Elevens förmåga att dra även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.

 

Tidsplan 

Vecka 2 Introduktion av texten, nya ord, läsning 
Vecka 3 textensamtal, meningar, nya ord
Vecka 4 återberättande och sammanfattning
Vecka 5 använda nya ord skriv egna meningar
Vecka 6 träna att skriva ett eget brev till sin mamma 
Vecka7 redigera sitt brev
Sportlov  
   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback