Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Träning och träningslära, Distansundervisning v.2-5

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

Under detta moment kommer ni styrke-, rörelse- och konditionsträna för att skapa en förståelse kring olika träningsformer och vad de ger för effekter på ens kropp och knopp.

 

Varför ska du lära dig om träningslära (syfte)?

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Tidsperiod 

Distansundervisning v.2-5

Vad ska du lära dig under det här momentet?

 

Under momentet kommer huvudfokus ligga på att lära sig:

 

 

  • Olika träningsbegrepp som exempelvis: puls, borgskalan, kondition, olika typer av styrka
  • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Eleverna kommer även lära sig:

  • Man mår bra på många sätt av att röra på sig.
  • Om man har bra kondition orkar man mer innan man blir trött.
  • När man tränar blir kroppen mer hållbar.
  • Träning ger bättre blodcirkulation, vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  • Motion är bra för hjärnan.
  • Konditionsträning behöver vara i minst 20–30 minuter.
  • Att träna tre gånger i veckan är lagom för att en upprätthålla god vardagskondition.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 

Lektion

Vad

Hur

1.  Styrketräning Med hjälp av färdiga träningsupplägg
2.  Konditionsträning Med hjälp av färdiga träningsupplägg
3. Rörelseträning Med hjälp av färdiga träningsupplägg
4. Styrketräning Med hjälp av färdiga träningsupplägg

5.

Konditionsträning Med hjälp av färdiga träningsupplägg
6. Styrketräning Med hjälp av färdiga träningsupplägg
 

 

 


Hur ska du uppvisa dina kunskaper?
 

Genom att diskutera i textform samt med hjälp av bilder/videos.

 


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback