Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Energi och miljö

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad används energi mest till i samhället? Hur kan vi utvinna energi från naturen från olika energikällor? Dessa frågor och många andra kommer vi att arbeta med under detta tema.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • veta vad energi är och varför vi är så beroende av energi 
 • kunna beskriva och ge exempel på olika energikällor (tex vindkraft, kärnkraftverk) och energianvändning
 • kunna ge förslag på vad du själv kan göra för att minska energiförbrukningen
 • förstå hur valet av energikällor påverkar miljön

Undervisningens innehåll

Vad?

 • energiprincipen
 • olika sorters energiformer
 • olika energikällor
 • fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • hur påverkas miljön 
 • vad betyder hållbar utveckling

 Hur?

 • gemensamma genomgångar
 • argumentera i klassen om olika energikällor, lyssna och ta del av andras åsikter och kunskaper
 • söka fakta och läsa texter med fakta om energi och energikällor
 • se filmer om energikällor

 

Du ska kunna:

 • ge exempel på och förklara energiformer
 • förklara vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på olika energikällor samt ange för- och nackdelar med dessa
 • förklara skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • kunna förklara växthuseffekten
 • kunna ta ställning och berätta dina åsikter inom detta område

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

ta ställning och berätta vilken energikälla du tycker är bäst

ta reda på information om energi och energikällor

motivera dina åsikter

beskriva olika energikällor

ge förslag till hur du kan bidra till en hållbar utveckling

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback