Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Energi

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Kan energi ta slut? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Vad används energi mest till i samhället? Hur kan vi utvinna energi från naturen från olika energikällor? Dessa frågor och många andra kommer vi att arbeta med under detta tema.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • veta vad energi är och varför vi är så beroende av energi 
 • kunna beskriva och ge exempel på olika energikällor (tex vindkraft, kärnkraftverk) och energianvändning
 • kunna ge förslag på vad du själv kan göra för att minska energiförbrukningen
 • förstå hur valet av energikällor påverkar miljön

Undervisningens innehåll

Vad?

 • energiprincipen
 • olika sorters energiformer
 • olika energikällor
 • fördelar och nackdelar med olika energikällor
 • hur påverkas miljön 
 • vad betyder hållbar utveckling

 Hur?

 • gemensamma genomgångar
 • argumentera i klassen om olika energikällor, lyssna och ta del av andras åsikter och kunskaper
 • söka fakta och läsa texter med fakta om energi och energikällor
 • se filmer om energikällor

 

Du ska kunna:

 • ge exempel på och förklara energiformer
 • förklara vad energiprincipen innebär
 • ge exempel på olika energikällor samt ange för- och nackdelar med dessa
 • förklara skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • kunna förklara växthuseffekten
 • kunna ta ställning och berätta dina åsikter inom detta område

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

ta ställning och berätta vilken energikälla du tycker är bäst

ta reda på information om energi och energikällor

motivera dina åsikter

beskriva olika energikällor

ge förslag till hur du kan bidra till en hållbar utveckling

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter