Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

6 - 9

Argumenterande texter

Pilevallskolan F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Skriv insändare: En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något. Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något.

Syftet med detta arbete är att du ska utveckla förmågan:
 • Att skriva olika typer av texter.
 • Att anpassa språket och textinnehåll till syftet och mottagaren.
 • Att argumentera för och emot en fråga.
 • Att jämföra textens typiska drag mellan arabiska och svenska. 
Det som ska bedömas är följande:
 • Texten innehåller rubrik och inledning där huvudfrågan framgår tydligt.
 • Texten håller rödtråd (inledning, huvudargument, avslut och diskussion)
 • Texten innehåller ämnesrelaterade ord och begrepp.
 • Deltagandet i muntliga diskussioner, där skall du reflektera, argumentera och visa respekt och förståelse för andras åsikter och argument.
Material och arbetsformer

Material

 • videoklipp som handlar om argumentation.
 • tidningsklipp med insändare.
 • en mall om hur man skriver en insändare.
 • sökningsmöjligheter på nätet (Chromebook)

Arbetsformer

 • digitalt 
 • individuellt eller med en partner.
 • Bedömning och dokumentation (Classroom)

Planering

 • Vecka 4
  Diskussioner utifrån en frågeställning: Vad är insändare? läsning av ett par insändare. Diskutera och argumentera kring frågorna som tas upp.
 • Vecka 5
  Skrivning av en insändare tillsammans med läraren.
  Diskussioner kring frågan (Hel klass)
  Utvärdering.
 • Vecka 6
  Eleverna skriver sina insändare.
 • Vecka 7
  Presentationer av insändare. Diskussion/argumentation (Vem håller med/håller inte med)
 • Vecka 8
  Sportlov
 • Vecka 9
  Bedömning

Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen
Argumenterande texter (Skriva en insändare)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback