Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa vt 2021, åk 1 och 2

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Den här terminen fortsätter vi att inspirera till rörelseglädje och att utveckla rörelseförmågan under lekfulla former. Vi tränar på samarbetsförmåga och att visa respekt för andra. Vi kommer dessutom att arbeta med Allemansrätten.

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

- de grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- rörelse till musik och träna takt och rytm i rörelser, lekar och danser.
- träna på att förstå och följa gemensamma regler.
- träna samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.
- lära om Allemansrättens grunder.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du tar dig fram i idrottshallen och utomhus, hur du följer regler och hur du samarbetar med dina klasskamrater.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter