Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Planering åk 8

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

 

PLANERING

ÄMNE: Teknik

ÅR: 8

2021

Ämnesområde: Teknikutvecklingsarbete

 

Varför ska vi göra det här?

Syftet med det här arbetsområdet är att ni ska få kunskap om hur

teknikutvecklingsarbetet kan se ut och själva få prova på

teknikutvecklingsarbetets metoder. Ni kommer då få möjligheten att utveckla

era förmågor i teknikämnet.

 

Vilka kriterier ni kommer ha chansen att uppnå på kursplanen.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska

lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov,

undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med

förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt

dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter

som beskriver och sammanfattar konstruktions och teknikutvecklingsarbete.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval

och teknikanvändning.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken

har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort

tekniska innovationer.

 

Förmågor

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och

funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer och

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Bedömning

Förutom de kunskaper och förmågor du visar vid diskussioner och i

klassrumsarbetet kommer din rapport med skisser och ritningar att bedömas.

Du får möjlighet att presentera ditt arbete även på annat sätt om du så

önskar.

Genomförande

V 2 Välkomna! Vi går igenom vad vi ska arbeta med denna termin.

 

V 3-4 Arbete med behovsanalys och undersökningar.

 

V 5-6 Arbete med förslag till lösningar. Vi tittar extra på skisser och ritningar.

 

V 7-11 Fortsatt arbete med förslag till lösningar samt eventuellt arbete med

konstruktion och utprövning. OBS. Lov V 9.

 

V 12-17 Arbete med rapport som ska lämnas in i slutet av vecka 18.

OBS. Lov V 14. OBS Prao V17-V18

 

V 18 Redovisningar och presentationer.

 

Planeringen är preliminär och kan komma att ändras i och med pandemin.

 

 

Kontakt: Felix.marlid@osteraker.se


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter