Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik och glädje

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi ser ett stort intresse i barngruppen för sång och musik. Genom detta tema vill vi inspirera och utforska olika sorts musik och instrument. Barnen ska få uppleva musik med alla sina sinnen.

Syfte

Att inspirera och utforska olika typer av musik och instrument. Barnen ska få uppleva musik med alla sina sinnen och själva prova på olika instrument och även digitalt via appar som tex GarageBand.

Mål

Barnen ska få uppleva känslan i olika typ av musik och känslan att prova olika instrument såsom olika slag och rytminstrument, stränginstrument ( gitarr och ukulele) Sam klaviaturinstrument (piano, keyboard)

Våga prova sig och känna sig bekväma i det.

Genomförande

Vi börjar med ett övergripande samtal om vad musik är och vad barnen känner och skulle vilja provs. Vi kommer att introducera olika musikstilar och instrument från olika delar av världen. Med hjälp av I-pads kommer vi söka efter musik  på internet. Vi skapar QR-koder som barnen kommer kunna använda. Barnen kommer att få skapa musik i olika appar, t ex i Garage Band. Tillsammans med barnen skapar och tillverka vi egna instrument, rör oss till musik och målar till musik. På musiksamlingarna kommer vi sjunga och spela. Vi introducerar nya instrument, väver in matematik och språkutveckling i samlingen.

Via musiken kommer via att utveckla vår rytmik, turtagning och samarbete. I musiken väver vi också in matematik och språkutveckling. Vår förhoppning är att skapa intresse för rytm och musik hos barnen, allt utifrån barnens egna förutsättningar.

Aktiviteter kommer att varvas mellan helguppehåll och mindre grupper

Uppföljning

Vi följer upp aktiviteter via reflektioner och inlägg i Unikum.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter