Skolbanken Logo
Skolbanken

NO, Lsär 11, åk 7-9

Grundsärskolan Västervång 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vi arbetar med NO ämnets olika delar:, Mönster och strukturer i naturen, Naturvetenskap i vardagen och Kropp och hälsa. Undervisningen har sin utgångspunkt i naturvetenskapliga begrepp, metoder och arbetssätt.

Syfte:

Öva upp dina färdigheter att:

 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Konkreta individuella mål:

Dina individuella mål i matematik kan du läsa i kommentarsfältet under matrisen.

 

Undervisning och arbetsmetoder:

 • lärarledda genomgångar 
 • filmer
 • gruppdiskussioner 
 • individuellt arbete
 • experiment
 • fältstudier
 • sorteringar
 • undersökningar
 • tolkning och granskning av information
 

 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper genom att:

 • deltaga i samtal och diskussioner
 • ställa frågor
 • deltaga på lektionerna
 • visa dina idéer
 • ta initiativ
 • hjälpa andra
 • samtala
 • visa och berätta hur du använder matematiken

Begrepp

Detta är ett levande dokument och kommer efterhand som arbete fortgår att fyllas på med begrepp i det aktuella arbetsområdet.

 

Tema: Människokroppen

 

Tidsplan

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och deras betydelse för dygn, månader, år och årstider. Universums uppkomst, utveckling och uppbyggnad.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.

Näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Ekosystem i närmiljön och hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön. Fotosyntes och förbränning.

Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.

Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Materialutveckling och hur människan har använt och utvecklat nya material genom historien.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas. Hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.

Kärnkraft, fossila- och förnybara bränslen. Deras betydelse för vår energianvändning i samhället och deras för- och nackdelar när det gäller miljön.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.

Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.

Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.

Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.

Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna

Tolkning och granskning av information med koppling till naturvetenskap, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, NO, Lsär 11, åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter