Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Ute-Ugo Lärken Guld

Dibber Kottebo, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Under månaderna april-maj vill vi med hjälp av Ute-Ugo erbjuda barnen många fina naturupplevelser samt ge dem bilden av ett respektfullt förhållande till naturen och utomhusvistelser.

Undervisningsplanering 

Vi vill på Lärken Guld med hjälp av Ute-Ugo erbjuda barnen positiva och utmanande chanser att få uppleva naturen och skogen. Vi tycker det är viktigt att barnen får med sig ett respektfullt och fint förhållningssätt till natur och miljö. Ju tidigare i livet barn får respekt för miljö och natur desto större chans är det att förhållningssättet erhålls och tas tillvara i vuxen ålder.

I läroplanen står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

…förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra…

…förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen…

Syftet med undervisningen av Ute-Ugo är att vi vill att barnen ska få ett fint förhållningssätt mot naturen, men även att de ska få med sig ett utforskande och experimenterande sätt att lära sig. Eftersom vi har barn i olika åldrar tror vi på att låta barnen få utforska och uppleva naturen med alla sinnen.

Vi kommer med hjälp av målen att försöka uppnå att varje barn deltagit i olika aktiviteter som främjar deras positiva upplevelse av skog och natur. Vi vill även med hjälp av ett lekfullt och utforskande undervisningssätt få barnen att skaffa sig kunskaper om t.ex. vilka djur och växter som bor och lever i skogen. Undervisningen kommer bedrivas i smågrupper men även i stor grupp då vi alla går på skogsutflykt tillsammans. Förskolläraren planerar undervisningen individuellt och tillsammans i arbetslaget. Alla ansvarar för att den genomförs och dokumenteras.


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter