Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Arbetsliv och välfärd

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 januari 2021

Ni ska få lära er följande: Hur arbetslivet förändrats (då-nu-framtid?) Lön och skatt - olika begrepp Veta vad svartjobb är och hur det påverkar individ och samhälle. Känna till arbetsmarknadens parter och deras roller i Sverige. Känna till lagar och regler om arbetsmiljö-arbetsrätt Veta vad begreppen välfärd, välfärdsstat och välfärdsmodeller innebär. Känna till den svenska välfärden - socialförsäkringar och välfärdstjänster. Känna till framtida utmaningar för svensk välfärd

Utvärdering 

Begreppstest Sidor i Samhällskunskapsboken

Arbetsliv

315-317 Arbete förr och nu. Jordbruk →Industri→Tjänstesamhälle. Specialisering och Livslångt lärande. 

318-321 Lön och skatter. Arbetskraften och svartjobb. 

332-338 Arbetsmarknaden. Arbetsgivare och arbetstagare. Fackförbund-Kollektivavtal. Arbetsrätt och arbetsmiljölag. 

339-341 Förändringar på arbetsmarknaden. Globalisering och digitalisering 

SAMMANFATTNING 342-344

 

Välfärd och trygghet

328-331 Att vara utan jobb. Ekonomisk trygghet. 

384-388 En välfärd för alla

389- Den svenska välfärden (socialförsäkringar, vem betalar?, A-kassan ett undantag, Tjänster och bidrag, Framtida utmaningar, Konkurrens om välfärd. 

SAMMANFATTNING 398-399

 

Ämnets syfte

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

 Centralt innehåll

  • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.

  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

  • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Kunskapskrav

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. 

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. 

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. 

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. 

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. 

 

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. 

 

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Begreppstest
Begreppstest
Begreppstest
Begreppstest