Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Alla årskurser

Engelska ML 2021 v2-7

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 23 november 2022

En kort historia av engelska språket, från romerska tider till medeltiden

Engelska modersmål för ÅK1-9

 

Lärendamål

- Du kommer att lära dig om varför vi har så många lånord

- Du kommer att lära dig lite om inflytande på språket

- Du kommer att lära dig om bokstavning

 

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med hur vårt språk har utvecklats under tiden

- Vi kommer att titta på hur många andra har påverkad språket

- Vi kommer att använda olika bokstavning

- Vi kommer att prata om olika inflytande på språket

- Vi kommer att ha prov till bokstavning

 

Bedömning 

- Din förmåga att använd olika ord kommer att bedömas

- Din förmåga att använda rätt bokstavning kommer att bedömas

- Din förmåga att kommer ihåg några inflytande till språket kommer att bedömas

 

Tidsplan 

Vecka 2.       Historia av engelska språket, från romerska tider

Vecka 3.       Ockupation av Anglo Saxons, 7 ålder av engelska

Vecka 4.       Caedmon's Psalm, 658, Beowulf 750

Vecka 5.       Vikingarna 793, Danelaw 886

Vecka 6.       Lindisfarne Gospels 950, normandernas erövring av England

Vecka 7.       Prov


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter