Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Stormaktstiden/frihetstiden

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Stormaktstiden och frihetstiden

Vad du ska lära dig

 • om de olika regenterna
 • viktiga begrepp och årtal
 • viktiga händelser
 • hur människor levde 
 • Orsaker och konsekvenser

Så här ska vi arbeta

 • lärarledda genomgångar
 • faktafilmer 
 • arbeta i textboken och arbetsboken
 • arbeta enskilt och i grupp

 

Det här ska bedömas

 • skriftligt prov
 • egen prestation under lektionstid
 • begreppsförhör

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Stormaktstiden prov