Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Vatten och luft, åk4

Rönndalsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka då det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet ifrån?

Syfte

Du ska veta vad som menas med atomer och molekyler. Du ska känna till att luft är en blandning av gaser. Du ska känna till vattnets tre former, och övergångar samt ord och begrepp. Du ska känna till några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och dess betydelse för människan. Du ska känna till att materia har ett kretslopp och hur råvaror kan förädlas, hanteras för att sedan återgå till naturen.

 

Mål

Känna till var det finns vatten på jorden.

Veta varför vattnet är viktigt för livet på jorden

Vet hur en vattenmolekyl är uppbyggd.

Kunna förklara vattnets tre olika faser.

Känna till begreppen för vattnets övergångar.

Kunna beskriva vattnets kretslopp i naturen.

Veta var i kretsloppet vattnet är i de olika formerna: fast form, flytande form och gasform.

 

Kunna förklara varifrån vattnet i kranen kommer.

Veta att luft består av olika gaser.

Kunna namnge några av gaserna i luft.

Veta vad som menas med växthusgas.

Känna till historiskt viktiga personer och upptäckter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att läsa texter, lyssna på föreläsningar, se filmer och göra olika undersökningar.

 

Viktiga begrepp

Atom, grundvatten, luftfuktighet, saltvatten, sötvatten, vattenmolekyl, vattenånga, avdunsta, dagg, fast form, flytande form, frysa, gasform, imma, kondens, smälta, avdunstning, förorenad, grundvatten, kretslopp, kondensering, kroppstemperatur, nederbörd, näringsämne, kretslopp, atmosfär, växthusgas


Läroplanskopplingar

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Luftens egenskaper och sammansättning.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter