Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Procent och sannolikhet

Almers skola, Varberg · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Cirka fem veckor framöver får du lära dig räkna med procent. Du möter procent i sammanhanget rea och rabatt. Sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform presenteras. Du kommer även lära dig sannolikhetslära.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Arbetssätt

Matteborgen med genomgångar och redovisningar samt med en utvärdering som avslutning.

Lämpliga strategier, övningar och färdighetsträning på lektionerna.

Bedömning

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·         Räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är

·         Räkna ut rabatten på en vara

·         Växla mellan bråkform, decimalform och procentform

·         Förklara vad som menas med sannolikhet

·         Räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

 

Viktiga begrepp: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, tusendel, bråkform, decimalform, täljare, nämnare, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter