Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Repetition decimaltal vecka 3-4

Bodaskolan, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Vi ska lära oss vad decimaltal är. Vi ska kunna skriva dessa tal, storleksordna dem och räkna med dem (addition och subtraktion).

Tal och decimaltal

 Vi ska lära oss vad decimaltal är och att skriva och ordna decimaltal efter storlek. Vi ska även addera och subtrahera decimaltal.

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter 
 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • Storleksordna decimaltal
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal
 • Multiplicera decimaltal.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att bestå av:

 •  
 • aktiviteter med praktiskt och laborativt material
 • gemensamma genomgångar om decimaltal
 • färdighetsträning h med arbetsblad
 • läxor
 • problemlösning
 • mattediskussioner i både stor och liten grupp

Detta kommer vi att bedöma

 

Elevens förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Elevens delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.

Elevens förmåga att redovisa sina matematiska beräkningar.


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter