Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Tyska åk 7 vecka 2-7

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vecka 2-7 arbetar vi med Kapitel 6 Tiere -7 Ich wohne hier i boken Alles Deutsch. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett prov 17 februari. Vi har läxor till torsdagar.

 

 

Vecka 2

Kapitel 6 "Tiere"
TB: s. 50-53
ÜB: s.60 Hörübung s. 63
Grammatik  
Personliga pronomen
Verben fressen och essen

Hausaufgabe für Donnerstag
ÜB s. 60
TB s. 50-52

Digilär
Uppdrag 1 

3

Kapitel 6 Tiere 

TB s 54-55
ÜB s. 62-63+67
Grammatik:
Personliga pronomen i plural
Verb med omljud (fressen och essen)
 

Hausaufgabe für Donnerstag
ÜB s. 64-65

Digilär uppdrag 2

 

 

4

 

Kapitel 7 Hier wohne ich

TB: s. 62-65
ÜB: s.68-69
Grammatik  
Personliga pronomen
Verben med omljud (fahren och nehmen)

Hausaufgabe für Donnerstag
ÜB s. 70-71

Digilär uppdrag 3

 

 

   5

Kapitel 7 "Hier wohne ich"
TB: s. 66-68
ÜB: s.76-77
Grammatik  
Personliga pronomen i plural
Verb med omljud (fahren, laufen, geben)

Hausaufgabe für Donnerstag
ÜB s. 72-73 
TB s. 66-67

Digilär uppdrag 4

 

  6

 

 

Kapitel 7 "Hier wohne ich"
TB: s. 70-71
ÜB: s.
Grammatik  
Personliga pronomen i plural
Verb med omljud (fahren, laufen, geben)

Hausaufgabe für Donnerstag
ÜB s. 72-73
TB s.

Digilär Uppdrag 5 

 

   7

 

PROV KAPITEL 6-7

   

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter