Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

Vatten

Fredrika Bremerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Varför behöver vi vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Syfte:

Du ska kunna:

 • Berätta om vattnets kretslopp.
 • Berätta om vattnets faser och egenskaper.
 • Berätta om och ge exempel på vad som är en lösning och en blandning. Du ska även kunna separera ämnen genom t.ex. filtrering och avdunstning.
 • Kan genomföra enkla undersökningar och ställer då en hypotes. 
 • Dokumentera dina undersökningar med ord och bild.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Se faktafilmer om vatten, t.ex. "Bara vanligt vatten" samt "vattenmannen och Speed" (sli.se)
 • Läsa faktatexter
 • Samtala och diskutera olika frågor rörande vatten. 
 • Utföra undersökningar och experiment
 • Dokumentera undersökningar i enkel laborationsrapport.
 • Skriva enklare faktatexter inom temat. 
 • Underlätta inlärningen med hjälp av en sång. 

Bedömningen sker genom:

 • Observationer av dina samtal och diskussioner, din förmåga att ta instruktioner samt din förmåga att samarbeta med andra.
 • Dokumentation av dina undersökningar och annat.
 • Se bedömningsmatris till slutuppgiften.

Begrepp:

 • Faser
 • Fast
 • Flytande
 • Gas
 • Ånga
 • Fryst
 • Vattenmolekyl
 • Vattnets kretslopp
 • Kondens
 • Nederbörd
 • dunsta
 • Hypotes
 • Resultat
 • Laboration

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback