Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Religion

Fredrika Bremerskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 januari 2021

Vi kommer att lära oss om Kristendom, Judendom och Islam. Du kommer bland annat få lära dig en symbol, en eller flera högtider och någon berättelse från varje religion.

Vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig om de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam. Du ska få lära dig om symboler, högtider, platser för bön, böneledare och namn på heliga skrifter. Du kommer även få lära dig om några berättelser från de tre religionerna.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få lyssna på mig när jag berättar. Vi kommer att läsa tillsammans och samtala om det vi läst. Vi kommer att arbeta med frågor till texter. Vi kommer att se på film och se på bilder. Du kommer få öva på att skriva faktatexter om religionerna. Vilket vi kommer träna på att göra både i helklass och individuellt.

Vad ska bedömas?

Du ska sedan visa att du inom varje religion kan en symbol, en plats för religionsutövning, en högtid, en helig text och eventuellt en berättelse ur religionen.

Hur bedöms det?

Du kommer att visa din kunskap genom att delta aktivt på lektionerna, svara på frågor och diskutera, genomföra dina uppgifter i arbetsboken och genom att skriva faktatexter om religionerna.

Vilka förmågor tränas?

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen
Religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter