Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text

Växsjö Byskola - Grundskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Vi ska repetera den berättande textens struktur. Därefter ska ni få planera ert skrivande. Sedan ska ni själva får skriva en egen berättande text utifrån planeringen ni gjort. Ni ska ge och få respons på berättelserna. Ni ska visa att ni kan bearbeta era texter utifrån den respons ni fått, både från mig och era kamrater.

Syfte

Du ska få lära dig att uttrycka dig i en berättande text. Dessutom ska du få möjlighet att bearbeta din text. Att kunna bearbeta texter är en viktig förmåga för att klara de krav som ställs på skrivandet i vidare studier och i arbetslivet. Du ska också visa att du kan göra en planering för ditt skrivande och sedan följa den när du skriver. 

Undervisning

  • Vi kommer vi att gå igenom den berättande textens struktur.
  • Få inspiration från andra berättelser.

Vi tittar på:

https://www.youtube.com/watch?v=nF4lY9IyXAo 

  • Vi gör en planering för vår berättelse utifrån förslagen på klippet.

Bedömning

  • Din berättande text och din bearbetning av texten kommer att bedömas utifrån kunskapskraven nedan som förtydligas i aspekterna i matrisen.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback