Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Digitalt verktyg/Ipad

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Vi kommer att använda oss av Ipad som digitalt verktyg för skapande, teknik och för att ge en första introduktion till eleverna om IKT inom fritidshemmet.

Innehåll

Pedagogisk planering

Fritidsavdelning: Falken

Läsår: HT21/VT22

 

Lärandemål

- Eleverna ska kunna ta ansvar för sin Ipad samt kunna använda den på ett säkert sätt.

- Eleverna ska få prova olika appar för skapande, programmering och källsortering. 

- Eleverna ska få kunskap om vad allemansrätten är samt spela enkla spel för att få mer kunskap.

 

Förmågor

- Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 

- Utforska samband mellan natur, teknik och samhälle 

 

Planering av utvärdering

Vi utvärderar varje vecka hur eleverna hanterar sin Ipad samt följer de regler vi satt upp kring användandet.

Vi kommer använda oss av Kahoot för att utvärdera med eleverna vad det lärt sig.

Undervisning

Vi kommer att ha genomgångar i halvgrupp och eleverna få praktiskt prova på hur Ipaden fungerar, kan man starta den, kunna koden, hitta spel, ta kort m.m

Vi kommer även att spela spel kopplade till allemansrätten samt göra andra övningar kring sortering och likande på Ipaden. 

Vi kommer även fota skräp och natur och förklara varför det är viktigt att sortera. 

 

Resultat av utvärdering

(Hur har det gått? Hur utvärderar eleverna aktiviteten? Hur skulle vi kunna göra det annorlunda? Går det att vidareutveckla för framtida projekt?)


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback