Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Bild

·

Årskurs:

4

Mio min Mio

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

"Det var en ö som simmade i havet. Luften doftade av tusen rosor och liljor, och en musik som var så vacker och underlig hördes. Ett stort vitt slott låg vid en musselstrand. Där vid stranden mötte Bosse sin fader konungen. "Mio min Mio", sa han. "Jag har letat efter dig i nio långa år".

Det här ska du få lära dig

Du ska kunna  berätta om handlingen i boken (platser/miljöer, personer, budskap).

Du ska få öva på att skriva olika slags texter.

Du ska kunna formulera dig med hela meningar och utveckla ditt ordförråd och din stavning.

Du ska kunna använda stor bokstav/punkt, talstreck och styckeindelning.

Du ska träna dig att ge respons på dina kamraters texter och ta emot tips som förbättrar dina egna texter.

Undervisning

Du kommer att få lyssna på ett kapitel i taget ur boken.
Efteråt arbetar vi på varierande sätt som stärker förståelsen av texten.
Du kommer att få skriva olika slags texter såsom återgivande text och berättande text.

Vi skriver i en särskild "Mio-bok" och jobbar parallellt med ZickZack och med uppgifter i classroom.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva en återgivande text efter given struktur

- skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslut samt med gestaltande beskrivningar.

- sammanfatta/berätta om Mio min Mio, både muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback