Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi: Syror och baser

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Syror och baser

 

 

 

Vecka

Avsnitt

begrepp

sidor

Laboration

3

Motsattasen till surt heter basiskt

Indikatorer avslöjar surt och basiskt

pH visar hur surt det är

Surt

Basiskt

Neutralt

Indikator

pH-skala

118-120

Indikator och pH-värde

4

Syror ger sur smak

Starka syror

Saltsyra

Salpetersyra

Svavelsyra

121-125

Indikator och pH-värde

5

Baser gör rent och motverkar surt

Surt och baser beror på joner

Ammoniak

Kalk

Vätejoner hydroxidjoner

Positiva och negativa joner

126-131

Ledningsförmåga, natrium och vatten

5

Repetition

PROV

Repetition

118-131

Ledningsförmåga, natrium och vatten

Filmer från inläsningstjänst                                                       Ugglans kemi  studiestöd

Syror och baser

Varför blir det surt eller basiskt

Starka och svaga syror

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Lektion 4-Baser
Lektion 4-Baser
Temauppgift-för surt för tänderna
Temauppgift-för surt för tänderna
Lektionsuppgift 3-starka syror
Lektionsuppgift 2
Lektionsuppgift 2
Lektionsuppgift 1 syror och baser
Lektionsuppgift 1 syror och baser
Instuderingsfrågor syror och baser
Syra och bas text