Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Klara Svenskan - berättande text åk 5

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi arbetar med texttypen berättande text. Vi kommer att fokusera på deckargenrens struktur.

Berättande text

Innehåll:

Texter har olika uppbyggnad och i det här kapitlet fokuserar vi på hur en deckare är skriven.

 

Preliminär planering:

V. 4-5 Läsa (sid 56-59): Bipersoner, motiv, ledtrådar

V. 5-6 Läsa (sid 60-67): Miljö, vändpunkt och slut, sammanfatta

V. 6-7  Skriva (sid 68-71): Planera brott och miljö, personer,

V. 7-8 Skriva (sid 72--75): Motiv, villospår och ledtrådar

V. 8-11/12  Tala (sid 76-87) Textsamtal, reflektera, 

Arbtetssätt:

Du kommer att få:

- läsa utdrag ur deckare, titta på stuktur, träna på att reflektera kring det du läst

- öva på att skriva mijö och personbeskrivningar, träna på att skriva dialoger, planera och skriva en egen deckare

-  delta i textsamtal där du övar på att lyssna, ställa frågor och resonera kring det du läst

 

Mål: 

Läsa: Urskilja berättande texters struktur och särdrag.

Göra textkopplingar.

Ställa frågor till texten.

Skriva:

Kunna skriva en deckare  med planering, ett brott, ett motiv, villospår, ledtrådar och en lösning.

Göra miljö- och personbeskrivningar. 

Skriva dialoger.

Tala:

Delta i textsamtal.

Hålla sig till ämnet.

Lyssna på andras resonemang.

Ställa frågor.

Framföra egna tankar och resonemang.

Bedömning:

Ditt muntliga och skriftliga arbete bedöms efter avslutade uppgifter men även under arbetsprocessen med formativ bedömning.

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback