Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Temaarbete om spansktalande länder

Växsjö Byskola - Grundskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Spansktalande länder - kulturer, traditioner, historia, klimat, sporter m.m.

Du ska lära dig om kulturer, traditioner, historia, klimat, sporter med mera i spansktalande länder.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet spanska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter.

Formulera sig och kommunicera såväl i tal som i skrift.

Centralt innehåll

kommunikation

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhäng och områden där engelska används.

Vardagliga situationer, intressen, platser, händelser och aktiviteter.

 
Konkretiserade mål

När du har arbetat med avsnittet ska du ha utvecklat din förmåga att:

 • Veta vilka länder som har spanska som modersmål
 • Redogöra för de spansktalande ländernas kulturer, traditioner, intressen, fakta etc
 • Reflektera över de engelskspråkiga ländernas kulturer och traditioner etc.
 • Till viss del tala spanska.
 • Till viss del skriva spanska.
 • Förstå enkel talad spanska
 • Tolka information
 • Söka information och kritiskt granska källan
 • Kommunicera och anpassa språket efter mottagaren

Hur ska vi jobba?

 • Söka fakta om spansktalande länder
 • Filmvisning
 • Producera en Powerpointpresentation i grupp
 • Redovisa muntligt

Bedömning och redovisning

Jag kommer att bedöma under arbetsområdets gång:

 • din förmåga att uttrycka dig muntligt på spanska vid de situationer vi talar spanska
 • din förmåga att tolka texter och information
 • din förmåga att reflektera över olika levnadssätt, kulturer och intressen där spanska används
 • hur du arbetar och tar till dig undervisningen på lektionerna
 • att du använder material från olika medier i din presentation
 • hur du presenterar ditt arbete.

Redovisning

Du presenterar arbetet på svenska men med vissa spanska uttryck. Du redovisar i form av en Powerpointpresentation. 

Länder vi kommer att behandla:

 • Mexiko
 • Argentina
 • Bolivia
 • Costa Rica
 • Kuba
 • Dominikanska republiken
 • Ecuador
 • Ekvatorialguiniea
 • El Salvador
 • Guatemala
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay 
 • Peru
 • Puerto Rico
 • Spanien
 • Uruguay
 • Venezuela

Din text ska innehålla:

 • Bild på landet
 • Bild på flagga och ev namn på denna
 • Nyckelfakta: huvudstad, invånare, statsskick, valuta
 • Symboler för landet
 • Klimat
 • Historia
 • Djurliv
 • Högtider
 • Kända sporter
 • Kända personer från landet
 • Mat
 • Traditioner

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Enkel information och enkla meddelanden.

Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav moderna språk år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback