Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

3

SO: Istiden och forntiden åk 3

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vad är en tidslinje? Hur kan man se spår från istiden än idag? Hur kunde de överleva på forntiden? Hur förändrades människans sätt att leva och bo under stenåldern, bronsåldern och järnåldern? Hur skiljer sig livet idag från livet under forntiden?

Syfte: 

Genom undervisningen i ämnet ska eleven utveckla förmågan att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Inom arbetsområdet istid och forntid ska eleven lära sig:

 • förstå och förklara hur man kan iaktta spår från forntiden ute i naturen.
 • om delar av människan tidiga historia, såsom istiden samt forntiden och de tre tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • om människor levnadsvillkor och viktiga händelser från förr.
 • förstå vad en tidslinje innebär och använda olika tidsbegrepp för att samtala kring händelser i tid.

 

Eleven får möjlighet att visa sina kunskaper genom att:

 • beskriva och berätta kring hur man kan se spår från forntiden i naturen.
 • använda ord och begrepp som dåtid, nutid och framtid.
 • berätta eller skriva om hur människor levde, jagade och bodde under forntiden.
 • rita och förklara vad en tidslinje är och vad den innebär.
 • samtala och diskutera kring ämnet.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter