Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Food & Flavour

Parkskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

In this unit you will talk about your favourite food, learn how to use a/an, practise your plurals, order at a restaurant and find out more about Australian food.

Vad vi ska lära oss. 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig:

- olika frukostord och matord

- skriva en inköpslista

- lyssna efter olika matord

- läsa och prata om olika smaker

- lyssna efter beskrivningar av desserter

- skriva ett recept

- läsa en meny

- olika yrkesgrupper inom restaurangbranchen

- om australiensisk mat.

 

Hur vi ska lära oss detta? 

Vi arbetar med texter i Gleerups engelska, avsnittet Food & Flavours.

 

Vad som kommer att bedömas och hur du får visa att 

Din delaktighet på lektionerna samt de uppgifter/ övningar som vi arbetar med.

 

  • Kunskapskrav
  •  En  E 6Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  •  En  E 6För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  •  En  E 6I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  •  En  E 6I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  •  En  E 6Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  •  En  E 6Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  •  En  E 6I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  •  En  E 6I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter