Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Intensiv lästräning

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Vi kommer genomföra en tre veckors period av intensiv lästräning för att öka läshastigheten och flytet i längre texter. Vi ska också genom detta arbete träna och förbättra vår läsförståelse.

Det här ska vi lära

Du ska öka läshastigheten och flytet i läsningen.

Du ska genom att mängdträna läsning och med stöd av goda strategier öka läsförståelsen. 

 

Så här ska vi jobba

Du kommer under tre veckor få läsa högt ur en bok i tio minuter nästan varje morgon. Det gör du med en läskompis. Du kommer få fylla i ett läsprotokoll i skolan.

Du kommer få läsa hemma för en vuxen 15 minuter varje dag. Det kan vara läsläxan, faktaböcker, kapitelböcker, tidningar eller annat du väljer. Du kommer få fylla i ett läsprotokoll hemma som ska lämnas till Lisa efter tre veckor.

 

Så här ska du få visa

Efter dina tre veckor av intensiv lästräning kommer du få läsa en text högt för Lisa och se om ditt flyt förbättrats. 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter