Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Elektricitet och magnetism

Bergviksskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever, som lyser och är varmt samt mycket annat. Energi är något som får saker att hända. Energi är ett viktigt begrepp inom fysiken, kanske det viktigaste. All energi på jorden kommer från solsystemets skapelse (ursprungligen Big Bang). Energin är inte bara ljus från solen utan även från jordens varma inre och radioaktiva grundämnen som man använder i kärnkraftverk. En viktig regel (princip) kring energi är: ”Energi kan inte förstöras eller skapas utan bara omvandlas”. Denna mening kallas energiprincipen. På grund av denna princip kommer du aldrig att kunna bygga en evighetsmaskin.

Undervisningens mål

 • Förstå vad elektricitet är
 • Veta vad en atom består av
 • Veta vad spänning, ström och resistans är
 • Förstå sambandet mellan spänning, strömstyrka och resistans
 • Veta något om supraledning
 • Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater
 • Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
 • Veta vilka fyra grundkomponenter som elektroniken bygger på och vilka funktioner de har
 • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
 • Förstå elektromagnetism
 • Veta hur en elmotor arbetar
 • Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse
 • Veta vad en generator är
 • Veta hur en transformator fungerar
 • Kunna använda Ohms lag
 • Kunna avläsa ett motstånds resistans
 • Förstå vad kapacitans är
 • Förstå halvledarnas egenskaper
 • Förstå transistorns funktion
 • Veta något om metalldetektorns användbarhet och begränsning
 • Veta hur magnetfält kan mätas och hur styrkan beror av avståndet
 • Kunna elmotorns delar och principen för likströmsmotorn
 • Veta något om de olika storlekarna på spänningen under transport från kraftverk till användare
 • Veta något om hur vi byggt ut vår användning av el
 • Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.
 • Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör fysik. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi, teknik och miljö.
 •  

Så här kommer vi arbeta:

 

 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala
 • Studieuppgifter
 • Bedömningsuppgifter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar
 • Lära in nya ord och begrepp

Detta bedöms:

 • Hur väl du kan delta i en diskussion om elektricitet samt din muntliga redovisning
 • Hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
 • Hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig
 • Dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
 • Din dokumentation vid undersökningar

 

Begrepp

Uppladdningsbart batteri.
 
Två olika laddningar som dras till varandra.
 
Galvaniskt element, här finns elektrisk lagrad energi.
 
Naturfenomen där det sker en elektriskt urladdning från moln till mark eller mellan moln och moln.
 
Enhet för laddning.
 
Osynligt fält som finns runt varje laddning.
 
Material som inte kan leda elektrisk ström
 
Material där elektroner är lättrörliga.
 
Överskott av elektroner.
 
Underskott av elektroner.
 
Två lika laddningar som stöter ifrån varandra.
 
Elektrisk krets som det går ström genom.
 
Gnidningselektricitet.
 
Elektriska laddningar i rörelse.
 
Elektrisk krets där strömbrytaren är av och det inte går någon ström genom.
 
Enhet för elektrisk ström.
 
Mäter strömmen i en krets.
 
Räknas ut med formeln<i> P = U · I</i>
 
När strömmen går direkt från plus till minus utan motstånd. Det blir mycket varmt och risken att det börjar brinna är stor.
 
Enhet för resistans.
 
<i>U = R · I </i> Samband mellan ström, spänning och resistans.
 
När elektriska komponenter kopplas bredvid varandra i en krets.
 
Hur stort motståndet är i en elektrisk krets beror på den här.
 
Strömbegränsare, motstånd, kopplas in för att minska strömmen i elektriska kretsar.
 
När elektriska komponenter kopplas efter varandra i en krets.
 
Driver runt strömmen i en elektrisk krets. Om vi jämför ström med en vattenledning, skulle denna vara pumpen som fick vattnet att
rinna.
 
Enhet för elektrisk spänning.
 
Mäter spänningen i en krets.
 

Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling samt förutsättningar för att finna planeter och liv i andra solsystem.

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Partikelstrålning och elektromagnetisk strålning, deras användningsområden och risker.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan undersökningar av fysikaliska fenomen och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De fysikaliska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör fysik. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör energi, teknik och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att träna på inför prov 24/11
Laboration - Magnetism
Laboration - Statisk elektricitet
Förstå upptäckten - Elektricitet
Elektricitet och magnetism
Prov 12/2 - Material
Kopplingsövningar
Laboration - Serie/Parallell koppling
Elektricitet och magnetism
Laboration - Statisk elektricitet (Ballong)
Laboration - Statisk elektricitet
Elektrisk ström
En Laboration

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback