Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Elektricitet, magnetism, energikällor och miljö

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vad är egentligen elektricitet och varför är vissa ämnen magnetiska? Vilka energikällor är hållbara och bra för miljön och vilka är inte det?

Tidsperiod

V 2-8 VT- 2021

Övergripande mål och riktlinjer

 

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att:

-söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

-utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang.

-utveckla förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Centralt innehåll

-Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på   

miljön samt energianvändningen i samhället.

-Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

-Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas.

-Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

-Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 (Vad ska jag lära mig?)

”I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.”

”Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.”

”Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.”

”Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.”

”Eleven kan också berätta om några natur­vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.” (Lgr 11)

 

Bedömning (Hur ska jag visa det?)

-Dina kunskaper, ditt muntliga och skriftliga engagemang bedöms kontinuerligt under arbetets gång.

-Du återger enkel fakta och reflekterar över det aktuella naturvetenskapliga arbetsområdet.

 

-Du kan ge exempel på elektricitet och magnetism och vad vi använder det till.

 

-Du kan ge exempel på förnybara och icke förnybara energikällor och hur de påverkar människa och miljö.

 

-Du har sökt fakta om och kan berätta/skriva om en uppfinnare/vetenskapsman som haft betydelse inom området.

 

Planering/Undervisning (Hur kan jag komma dit?)

-Du deltar aktivt på lektionerna och utför de givna uppgifterna utifrån din egen förmåga.

-Du hämta fakta ur olika källor och bedömer dess användbarhet.

-Du använder olika verktyg för att visa sina kunskaper, t ex text och bild, muntligt och digitalt.

-Du arbetar bland annat med materialen: Koll på NO och Enkel Fysik.

-Du tittar på undervisningsfilmer och diskuterar och reflekterar över innehållet. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter