Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Elektricitet och magnetism

Söderfjärdsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Varför fastnar bara vissa saker på en magnet? Hur lyser en lampa? Hur kan du märka av elektricitet? Varför ska vi vara extra försiktiga med åska? Detta är några av frågorna som vi kommer att få svar på i arbetet med magnetism och elektricitet.

Det här ska vi lära

 • hur magneter fungerar 
 • vilka material som fastnar på en magnet 
 • hur man bör källsortera och återanvända olika material
 • vad elektricitet används till och hur man kan märka av den
 • vilka material som leder eller inte leder elektrisk ström
 • vad åska är och varför det är farligt

 

Så här ska vi jobba

Så här ska du få visa

Du visar din kunskap genom att:

  • vara delaktig i diskussioner 
  • skriva texter och göra bilduppgifter i din NO-bok
  • återberätta och diskutera vad filmerna handlade om
  • göra enkla undersökningar och dokumentera dessa 
  • jämföra egna resultat med andras 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter