Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Du har säkert hört talas om vikingar. Vilka var de egentligen och hur såg deras liv ut? Varför heter det vikingatiden och vad var egentligen en viking? Under de närmaste veckorna ska vi lära oss om vikingatiden.

Språkliga mål

Förstå och kunna använda följande ord, namn och begrepp: träl, långhus, långskepp, knarr, ting, fredlös, västerled, österled, Birka, Miklagård, Gårdarike, Vinland, runa, asagudar, Yggdrasil, handel, plundringståg, Ansgar, arkeolog, kronologi, orsak, konsekvens

Undervisning

 • Genomgångar i helklass
 • Arbete med läroboken PULS Historia
 • Filmer och bildspel
 • Rita bilder
 • Läsa såväl faktatexter som skönlitterära texter gemensamt och enskilt
 • läsa och reflektera kring boken Drakskeppet
 • Skriva texter och sammanfattningar
 • Samtal i klassen

Bedömning

 • Hur du använder begrepp i tal och skrift
 • Bedömningsuppgift - skriv- och diskussionsuppgift med givna begrepp
 • Hur aktivt du deltar i samtal (i helklass och i mindre grupper)
   

Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter