Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matte Els, åk 1 - VT 21

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Nu ska vi klura med massor av saker i matematik!

Våra mål

Du ska:

- Kunna skriva talen och storleksordna 11-20 och förstå deras värde

- Kunna räkna ut tal med addition och subtraktion 0-40 med hjälp av tiokamrater och andra räknestrategier.

- Kunna jämföra massa i kilo och enheter.

- Kunna klockan hel och halv timma

- Kunna multiplikation och division, se sambandet

- Kunna statistik, läsa av ett diagram. 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata matte, använda konkret material/bilder, spela spel, ha utematte, lösa kluringar och räkna enskilt och tillsammans i grupper.

Bedömning

Vi kommer att bedöma om eleven deltar i undervisningen och visar förståelse för och kan använda de olika matematiska begreppen. Vi bedömer genom samtal, diagnoser och det eleven visar vid olika övningar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter