Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Under Construction

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

The debate on gender, sexuality and equal treatment of women and men often gets really intense when it comes to how much gender depends on our genes and our biological sex and much is "under construction".

Timetable: w 3-7

 

Reading:

Strange Powers p. 120-125

Making Sex p. 129-131

People Like Me p. 135-137

 

Listening:

Video - Song by India Arie p. 116-118

Gender Roles p. 141

TED - talk

https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?referrer=playlist-how_masculinity_is_evolving#t-1437

https://www.ted.com/talks/justin_baldoni_why_i_m_done_trying_to_be_man_enough?referrer=playlist-how_masculinity_is_evolving&language=en#t-1136

 

After each written text or listening exercise there are wordlists, word-work, questions to answer or discuss etc. Your teacher will tell you what to work with each class. See OneNote.

 

Speaking:

Speaking 1- Speech p 143. Work in pairs/groups.

 

Writing:

Writing 1 - Discussion Essay - p 144. To be handed in.


Läroplanskopplingar

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Matriser i planeringen
Writing Eng 5
Uppgifter
Discussion Essay
Discussion essay on gender

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback