Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6

Hem-och konsumentkunskap åk 6 VT 21

Växsjö Byskola - Grundskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Terminsplanering Hem- och konsumentkunskap åk 6 VT 21

Hem och konsumentkunskap VT 21

Under vårterminen kommer vi på hem och konsumentkunskapen

 -Laga mat/måltider och bakar efter enkla recept

-Tillämpa olika matlagningsmetoder ( tex koka, steka, reda och baka)

-Välja och använda olika redskap på ett säkert sätt, hygien.

-Planera och tillaga måltider med tanke på hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte

Du kommer utveckla din förmåga att:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Undervisning

Våra arbetsområden kommer vara:

 • mat, måltider och hälsa
 • konsumtion
 • miljö
 • vardag och fest

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera och tillaga måltider
 • din förmåga att utvärdera din egen arbetsprocess och resultat
 • din förmåga att förstå sambandet mellan mat och hälsa
 • din förmåga att ta hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
 • din förmåga att hantera livsmedel, redskap och metoder i samband med matlagning och bakning
 • din förmåga att förstå skillnaden mellan reklam och annan information

Bedömningen sker fortlöpande och med utgångspunkt i ditt deltagande i det praktiska och teoretiska arbetet och utifrån ditt resonemang kring begrepp som har med ämnet att göra. Detta sker när du arbetar enskilt, i grupp, praktiskt och teoretiskt genom prov och läxor. 

 


Läroplanskopplingar

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Matriser i planeringen
Hkk år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter