Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Bildanalys

Svärdsjöskolan, Falun · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Bildanalys av Picassos väggmålning Guernica, text och bild

Syfte:

träna förmågan att tolka bilder

träna förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker

Innehåll:

ta reda på fakta om konstverket och konstnären, beskriva objektivt vad du ser på bilden och därefter tolka bilden subjektivt mot bakgrund av det du vet och ser

teckna av en valfri detalj med mjuk blyerts på A4-papper, försök att hitta rätt nyanser av svart-grått-vitt och fyll hela pappret, motivera ditt val av detalj

Dessa frågor ska du svara på i din analys:

*Vilken konstnär har gjort bilden och när/var levde denne?

*När är tavlan gjord och med vilken teknik och material?

*Beskriv vad som finns i bilden och vad lägger man mest märke till?

*Finns det människor/djur i bilden och vad händer?

* Perspektiv? Vad finns i bakgrund/förgrund/mitten?

*Vilken känsla tror du konstnären vill förmedla och vad tycker du att den förmedlar?

*Extrauppgift 1 (Väl godkänt): Skriv lite om konstnärens liv både privat och som konstnär, samt vad ville denne säga med sin bild?

Extrauppgift 2: ( Mycket väl godkänt): Vilken konstinriktning tillhör denna typ av bild och vad är typiskt för den?

Någon gång under våren gör du en tolkning av en annan konstbild av denne konstnär i valbart material.

 

Bedömning

din förmåga att tolka bilder från enkelt till väl utvecklat

din förmåga att hantera material och tekniker, från fungerande till väl utvecklat

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bildmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter