Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Buddismen

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi kommer att arbeta med buddismen som är en av de stora världsreligionerna.

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du som elev ska:

  • utveckla din förmåga att ha förståelse för människor i olika delar av världen och deras religion och trosuppfattning.
  • upptäcka hur man skildrar livsfrågor i olika sammanhang.
  • förstå vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
  • öva dig på att föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  • vara kritisk i ditt tänkande.
  • kunna analysera och göra jämförelser med de religioner som du läst om tidigare, kristendomen, judendomen, islam och hinduismen. Undervisningen

Inom arbetsområdet kommer vi att arbeta en av de fem världsreligionerna.

Du kommer att få lära dig: 

- Hur det är att leva som buddist

- Vilka lagar och regler som finns

- Symboler och viktiga högtider inom buddismen

- Likheter mellan buddismen och de andra religionerna

- Religionens ursprung

- Resonera kring olika livsfrågor t.ex. vad som är viktigt i livet, vad det innebär att vara en bra kamrat, vad som händer efter döden, rätt och orätt.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- ha genomgångar och diskussioner

- titta på film

- göra ett enskilt arbete 

- ha muntlig redovisning

- göra schematiska jämförelser av världsreligionerna kring gudar, viktiga personer, levnadsregler, tankegångar, utbredning, anhängare, symboler, heliga platser, heliga skrifter.

Bedömning

Detta kommer bedömas:

I vilken utsträckning du kan: 

- föra resonemang om vardagliga moraliska livsfrågor.

- redogöra för de buddistiska högtiderna och traditionerna.

- se likheter och skillnader mellan religionerna.

- dra egna slutsatser

- hur aktiv du är i våra diskussioner

- hur du söker fakta och bearbetar den till eget arbete

- vara källkritisk

- tar ansvar för ditt arbete


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Matriser i planeringen
Religion åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter