Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Favorit matematik 1B

Kvarnsvedens skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi jobbar vidare med problemlösningens många delar. Vi arbetar och befäster matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Du kommer även att ges många tillfällen att resonera matematik i grupp och tillsammans med dina kamrater.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-100
 • Att markera tal på tallinjen 0-20.
 • Naturliga tal 0-20 och antal.
 • Fler, färre och lika många
 •  Att arbeta med addition och subtraktion.
 • Är mindre än och större än inom talområdet 0-100.
 • Jämna och udda tal.
 • Dubbelt och hälften
 • Tiobassystemet ental och tiotal, växla tio
 • Talområdet 0-100
 • Mäta 
 • Räkna med pengar 0-20.
 • Geometriska mönster och att arbeta med tangram.
 • Att göra och samtala om stapeldiagram.
 • Talmönster.
 • Att göra räkneberättelser.
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Klockan
 • Rita av figurer från rutsystem.
 • Symmetri
 • Matematiska begrepp; fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig genom att:

 • Arbeta laborativt.
 • Diskutera och resonera matematik.
 • Färdighetsträna i boken.
 • Befästa och resonera runt begrepp.
 • Möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda talen 0 - 20
 • använda begreppen tal, siffra, fler, färre, lika många, mindre än och större än
 • jämföra figurer och se likheter och skillnader
 • känna igen och skapa geometriska figurer
 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • fortsätta ett geometriskt mönster samt talmönster
 • läsa av klockan hel- och halvtimme
 • mäta med centimeter

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Slumpmässiga händelser i experiment och spel.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter