Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Stavning åk 6

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Vi utvecklar förmågan till stavning och språkriktighet med specifika stavningsuppgifter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleverna ska lära sig olika stavningsregler och utveckla sin förmåga att kunna använda sig av dessa.

 

Bedömning - vad och hur

Elevens förmåga att använda regler för stavning. 

Vad bedöms:

* din förmåga att stava ord med t ex;

-  dubbelteckning

- ng-ljudet

- ä-ljudet

- j-ljudet

- tj-ljudet

- sj-ljudet

 

Undervisning och arbetsformer

* genomgångar

* stavningsarbetsblad då stavning tränas

* digitala sidor, t ex www.elevspel.se/svenska

* stavningsläxa varje vecka med förhör

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter