Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska åk 6

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära". Välkommen till ämnet svenska! Här kommer vi att läsa olika sorters texter, skriva och uttrycka oss på olika sätt i både skrift och tal.

I svenska ska eleven kunna:

Läsa
 • Kunna använda olika lässtrategier
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningsartiklar
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser

 Skriva

 • Kunna grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet
 • Kunna skriva olika typer av texter som berättelser, argumenterande och förklarande text samt bearbeta dessa
 • Kunna skriva gestaltande
 • Kunna använda sig av olika slags sambandsord när man skriver en text
 • Kunna använda sig av en någon strategi t.ex. tankekarta eller en lista för att få en "röd tråd" i texter
 • Ge respons på andras texter
Tala, lyssna och samtala 
 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt
 • Kunna redovisa ett arbete muntligt med hjälp av stödord

  så här kommer vi att arbeta:

  Läsa

  • Olika typer av texter i olika svårighetsgrad
  • Faktatexter i samband med övriga skolämnen
  • Tyst läsning av egen vald bok
  • Högläsning

  Skriva:

  • Olika texttyper t.ex. återberättande, förklarande, beskrivande, faktatexter och berättande texter för hand och med skrivverktyg
  • Bygga upp en berättelse med handling- inledning och avslut och att följa en "röd tråd" i skrivandet
  • Göra och använda tankekartor och/eller stödord som stöd i eget skrivande
  • Träning, genomgångar och övningsuppgifter i grammatik; stavningsregler och meningsbyggnad

  • Utveckla skrivandet genom annan läsares respons och råd
  • Använda ordlista/dator för att se stavningen, böjningen eller betydelse av ett ord

  Tala, lyssna och samtala:

  • Samtala, resonera, diskutera texters innehåll och budskap och andra uppgifter

  • Presentera arbeten för andra i olika gruppkonstellationer
  • Använda digitalt verktyg i presentationen
  • Lyssna på andra, följa muntliga instruktioner
  • Lyssna på och jämföra olika dialekter i Sverige

  Bedömning:

  Vi bedömer din förmåga att:

  • diskutera och samtala i grupp
  • framföra egna åsikter och lyssna på andras
  • ge och ta emot respons samt i hur du använder responsen för att utveckla dig och bearbeta ditt arbete
  • lyssna och följa muntliga instruktioner
  • skriva texter med tydlig handling med en så kallad "röd tråd" i berättelsen
  • förstå språkets struktur, använda god meningsbyggnad och de vanligaste skiljetecken samt följa stavningsregler
  • läsa, förstå (även underliggande budskap) och tolka olika typer av texter
  • göra muntliga och skriftliga presentationer

   

  Bedömning sker genom:

  - arbete under lektioner

  - delaktighet under genomgångar

  - läxförhör

  - producerade texter

  - redovisningar av ditt arbete

   

   


  Läroplanskopplingar

  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

  söka information från olika källor och värdera dessa.

  Matriser i planeringen
  Svenska åk 4-6
  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter