Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Österslövs Bedömningsstöd ma åk 1ht

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Skolverkets bedömningsstöd.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter