Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Världsreligionerna

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.

 

PLANERING RELIGION

 

 

 

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

 

¤ VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT VETA OM HUR MAN SKA LEVA SITT LIV - FÖR NÅGON SOM TILLHÖR RELIGIONERNA ISLAM, JUDENDOM, BUDDHISM OCH HINDUISM? HUR PÅVERKAR DIN RELIGION DITT LIV OCH DIN IDENTITET?

 

¤ VILKA LIKHETER OCH SKILLANDER FINNS DET MELLAN ISLAM,  JUDENDOM, BUDDHISM, HINDUISM OCH KRISTENDOM?

 

 HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS:

 

 

1. Min kommer att arbeta med Studi, läroboken och olika häften. Temat delas in i fem delar. En för varje religion och en del som handlar om att jämföra.

 

2. Vissa delar avslutas med prov, vissa med någon typ av inlämning. Troligtvis kommer det även en redovisningsuppgift i grupp, inför helklass.  

 

 

 

JUDENDOMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Judendomens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Abraham

 

Mose

 

10 Budorden

 

Israel

 

Jerusalem

 

Messias

 

Toran

 

Talmud

 

Synagoga

 

Sabbat

 

Kippa

 

Rabbin

 

Kosher

 

Menorah

 

Pesach

 

Chanukka

 

Ortodoxa judar

 

 

 

Konservativa judar

 

Liberala judar

 

 

 

 

ISLAMS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Islams viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Muslim

 

Profet

 

Muhammed

 

 Allah

 

Koranen

 

Sunna

 

Sharia

 

De fem pelarna

 

Trosbekännelsen

 

Bönen

 

Ramadan

 

Zakat

 

Vallfärd

 

Moské

 

Minaret

 

Imam

 

Halal

 

Haram

 

Jerusalem

 

Mecka

 

Kaba

 

Medina

 

Sunni

 

Shia

 

 

 

HINDUISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Hinduismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Atman

 

Brahman

 

Vedaböckerna

 

Upanishaderna

 

 Bhagavadgita

 

Kast

 

Samsara

 

Reinkarnation

 

Karma

 

Moksha

 

Vishnu

 

Ganesha

 

Shiva

 

Puja

 

Varanasi

 

Ganges

 

 

 BUDDHISMENS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Buddhismens viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Siddharta Gautama

 

Buddha

 

Tripitaka

 

Dhammapada

 

De fyra ädla sanningarna

 

Den åttafaldiga vägen

 

Nirvana

 

Meditation

 

Stupa/Pagod

 

Vesak

 

Mahayana

 

Theravada

 

Puja

 

Varanasi

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris kopplad till bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan judenom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter