Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Vad är religion?

Hindåsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

Vi kommer att arbeta med begreppet religion. Vad är religion? Vad betyder religionen för människan? Vi tittar lite närmare på de fem världsreligionerna.

Vad ska vi lära oss och varför:

  • Vad religion är.
  • Var kommer religionerna ifrån?
  • Vilka är de fem världsreligionerna?
  • Jämföra de fem världsreligionerna, vad är lika och vad är olika.
  • Utveckla förmågan att läsa faktatexter och granska källor.
  • Utveckla förmågan att resonera och använda ämnesspecifika begrepp.

 

Hur ska vi arbeta:

Vi kommer att

* läsa böcker, se på filmer och diskutera.

* ta reda på fakta om symboler, heliga platser och böcker samt koppla dem till de olika världsreligionerna.

* ta reda på fakta om ritualer/levnadsregler som hör till världsreligionerna.

* träna på att resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.

* träna på vikta begrepp som är specifika för arbetsområdet.

 

Bedömning:

Din förmåga att:

* ta reda på fakta.

* resonera.

* använda specifika begrepp.

 

 

Begreppslista:

religiös

troende

tradition

högtid

helig

heliga böcker

ceremoni

symbol

bön

sed

sakrament

försonas

medlidande

förbund

förebild

fasta

synda

vallfärda

offra

testamente

själ

dyrka

välsignelse

välgång

kremera

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Världsreligionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback