Skolbanken Logo
Skolbanken

Gemensam förskolemiljö utifrån barnens önskan

Mårbacka förskola, Flen · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

För att barnen ska känna att de kan och har rätt till att påverka sina dagar såväl som den miljö de vistas i får de genom diskussioner, medbestämmande och demokrati avgöra vilka riktlinjer och regler som ska gälla på förskolan.

Vi talar om att barnens har rätt till att själva bestämma över sin  kropp och sin integritet, att de har rätt till självständighet och förmåga att leva sig in i andra människors situation och så vidare. Men hur mycket får de egentligen avgöra på förskolan förutom vem och vad de vill vara med och leka? 

Vi vill försöka synliggöra ytterligare för barnen att de faktiskt har en stor rättighet till att själva bestämma över hur deras miljö på förskolan ska vara. De säger sig vilja ha en miljö där alla respekteras, hörda och får vara med i leken. Men frågan är; hur tycker de att vi skulle kunna uppnå detta? Oftast blir det i slutänden vi pedagoger som sätter gränser och regler utifrån vad vi tror är rätt och riktigt. Men hur skulle det vara om barnen själva får lyfta dessa frågor med varandra och utifrån sina egna kunskaper och förståelse får avgöra hur de vill ha det? Vi beslöt oss för att undersöka detta för att se vad som skulle ske och hur det'skulle kunna bli. Vi börjar med ett blankt papper där barnens önskemål sedan skrivs upp. Därefter skapar vi ett gemensamt regelkollage med både bilder och text som vi sätter upp i vårt gemensamma utrymme som påminnelse om vad barnen själva kom fram till. 

 

Funderingen är om barnens vistelsemiljö på detta sätt kan bli ännu bättre och formas utifrån dem själva för ökad kamratskap, empati, för att förstå rättigheter och skyldigheter mot sig själv men också mot omgivningen samt att kunna t aett ökat ansvar för de gemensamma regler de själva skapat. 


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter